• в (предл.) земе (гл.)
  • под (предл.) земе (гл.)