• кај (предл.) ја (зам.)
  • каде (предл.) ја (зам.)
  • рамнодушно (предл.) ја (зам.)