• со (предл.) демон (имн.)
  • во (предл.) демон (имн.)
  • од (предл.) демон (имн.)