• во (предл.) добивка (имн.)
  • за (предл.) добивка (имн.)
  • кон (предл.) добивка (имн.)
  • со (предл.) добивка (имн.)