• од (предл.) завист (имн.)
  • со (предл.) завист (имн.)
  • на (предл.) завист (имн.)
  • во (предл.) завист (имн.)