• во (предл.) зијан (имн.)
  • под (предл.) зијан (имн.)