• во (предл.) корист (имн.)
  • од (предл.) корист (имн.)
  • за (предл.) корист (имн.)