• со (предл.) кубур (имн.)
  • за (предл.) кубур (имн.)
  • крај (предл.) кубур (имн.)
  • од (предл.) кубур (имн.)