• со (предл.) мастило (имн.)
  • од (предл.) мастило (имн.)
  • во (предл.) мастило (имн.)
  • на (предл.) мастило (имн.)