• на (предл.) музичар (имн.)
  • од (предл.) музичар (имн.)