• со (предл.) налан (имн.)
  • место (предл.) налан (имн.)
  • на (предл.) налан (имн.)
  • сосе (предл.) налан (имн.)