• од (предл.) пакост (имн.)
  • на (предл.) пакост (имн.)