• за (предл.) патријарх (имн.)
  • на (предл.) патријарх (имн.)
  • со (предл.) патријарх (имн.)