• во (предл.) пена (имн.)
  • со (предл.) пена (имн.)
  • од (предл.) пена (имн.)
  • в (предл.) пена (имн.)
  • без (предл.) пена (имн.)
  • на (предл.) пена (имн.)