• на (предл.) петел (имн.)
  • од (предл.) петел (имн.)
  • со (предл.) петел (имн.)
  • без (предл.) петел (имн.)
  • за (предл.) петел (имн.)
  • по (предл.) петел (имн.)