• на (предл.) печалба (имн.)
  • од (предл.) печалба (имн.)
  • со (предл.) печалба (имн.)
  • без (предл.) печалба (имн.)
  • за (предл.) печалба (имн.)