• со (предл.) пиштол (имн.)
  • за (предл.) пиштол (имн.)
  • на (предл.) пиштол (имн.)
  • од (предл.) пиштол (имн.)
  • во (предл.) пиштол (имн.)
  • место (предл.) пиштол (имн.)
  • по (предл.) пиштол (имн.)
  • сосе (предл.) пиштол (имн.)