• низ (предл.) плунка (имн.)
  • во (предл.) плунка (имн.)
  • на (предл.) плунка (имн.)