• за (предл.) повреда (имн.)
  • на (предл.) повреда (имн.)
  • поради (предл.) повреда (имн.)
  • од (предл.) повреда (имн.)
  • со (предл.) повреда (имн.)