• во (предл.) подем (имн.)
  • на (предл.) подем (имн.)
  • за (предл.) подем (имн.)
  • врз (предл.) подем (имн.)
  • од (предл.) подем (имн.)
  • по (предл.) подем (имн.)
  • со (предл.) подем (имн.)