• во (предл.) полза (имн.)
  • од (предл.) полза (имн.)
  • за (предл.) полза (имн.)
  • без (предл.) полза (имн.)