• во (предл.) прав (имн.)
  • од (предл.) прав (имн.)
  • со (предл.) прав (имн.)
  • на (предл.) прав (имн.)
  • в (предл.) прав (имн.)
  • врз (предл.) прав (имн.)
  • за (предл.) прав (имн.)
  • заради (предл.) прав (имн.)
  • кон (предл.) прав (имн.)
  • по (предл.) прав (имн.)
  • под (предл.) прав (имн.)