• во (предл.) прашина (имн.)
  • од (предл.) прашина (имн.)
  • со (предл.) прашина (имн.)
  • на (предл.) прашина (имн.)
  • по (предл.) прашина (имн.)