• во (предл.) пролетер (имн.)
  • на (предл.) пролетер (имн.)