• со (предл.) револвер (имн.)
  • во (предл.) револвер (имн.)
  • на (предл.) револвер (имн.)
  • без (предл.) револвер (имн.)
  • за (предл.) револвер (имн.)
  • кон (предл.) револвер (имн.)