• кон (предл.) старешина (имн.)
  • на (предл.) старешина (имн.)
  • од (предл.) старешина (имн.)