• од (предл.) тиква (имн.)
  • со (предл.) тиква (имн.)
  • на (предл.) тиква (имн.)