• од (предл.) шајак (имн.)
  • за (предл.) шајак (имн.)
  • со (предл.) шајак (имн.)