• на (предл.) штета (имн.)
  • за (предл.) штета (имн.)
  • од (предл.) штета (имн.)