• во (предл.) ѓезве (имн.)
  • под (предл.) ѓезве (имн.)