• во (предл.) погрешен (прид.)
  • на (предл.) погрешен (прид.)
  • врз (предл.) погрешен (прид.)
  • од (предл.) погрешен (прид.)
  • поради (предл.) погрешен (прид.)
  • со (предл.) погрешен (прид.)