• на (предл.) сабајле (прил.)
  • од (предл.) сабајле (прил.)
  • до (предл.) сабајле (прил.)
  • по (предл.) сабајле (прил.)