• за (предл.) да (сврз.)
 • пред (предл.) да (сврз.)
 • без (предл.) да (сврз.)
 • наместо (предл.) да (сврз.)
 • место (предл.) да (сврз.)
 • кај (предл.) да (сврз.)
 • каде (предл.) да (сврз.)
 • освен (предл.) да (сврз.)
 • крај (предл.) да (сврз.)
 • од (предл.) да (сврз.)
 • врз (предл.) да (сврз.)
 • отаде (предл.) да (сврз.)
 • откај (предл.) да (сврз.)