• крив (прид.) сабја (имн.)
 • крив (прид.) нога (имн.)
 • крив (прид.) жена (имн.)
 • крив (прид.) краставица (имн.)
 • крив (прид.) линија (имн.)
 • крив (прид.) нос (имн.)
 • крив (прид.) пат (имн.)
 • крив (прид.) уста (имн.)
 • крив (прид.) вада (имн.)
 • крив (прид.) гром (имн.)
 • крив (прид.) дедо (имн.)
 • крив (прид.) дрво (имн.)
 • крив (прид.) заб (имн.)
 • крив (прид.) клинец (имн.)
 • крив (прид.) колиба (имн.)
 • крив (прид.) колце (имн.)
 • крив (прид.) кошара (имн.)
 • крив (прид.) ластегарка (имн.)
 • крив (прид.) луѓе (имн.)
 • крив (прид.) нож (имн.)
 • крив (прид.) ноџе (имн.)
 • крив (прид.) патека (имн.)
 • крив (прид.) патерица (имн.)
 • крив (прид.) праг (имн.)
 • крив (прид.) прст (имн.)
 • крив (прид.) рало (имн.)
 • крив (прид.) рог (имн.)
 • крив (прид.) сокак (имн.)
 • крив (прид.) стебло (имн.)
 • крив (прид.) таван (имн.)
 • крив (прид.) чекор (имн.)
 • крив (прид.) човек (имн.)
 • крив (прид.) ѕид (имн.)
 • крив (прид.) ќорсокак (имн.)