• прав (прид.) си (гл.)
  • прав (прид.) е (гл.)
  • прав (прид.) легне (гл.)
  • прав (прид.) се (гл.)
  • прав (прид.) чекори (гл.)