• прав (прид.) за (предл.)
  • прав (прид.) од (предл.)