• признат (прид.) вредност (имн.)
 • признат (прид.) галерија (имн.)
 • признат (прид.) домаќинка (имн.)
 • признат (прид.) држава (имн.)
 • признат (прид.) мудрец (имн.)
 • признат (прид.) пејзаж (имн.)
 • признат (прид.) предвесник (имн.)
 • признат (прид.) раководител (имн.)
 • признат (прид.) сертификат (имн.)
 • признат (прид.) стопан (имн.)
 • признат (прид.) хроничар (имн.)
 • признат (прид.) цел (имн.)
 • признат (прид.) шансониер (имн.)
 • признат (прид.) јазик (имн.)