• са (прид.) има (гл.)
 • са (прид.) вели (гл.)
 • са (прид.) види (гл.)
 • са (прид.) врне (гл.)
 • са (прид.) жали (гл.)
 • са (прид.) задржи (гл.)
 • са (прид.) качи (гл.)
 • са (прид.) крева (гл.)
 • са (прид.) крие (гл.)
 • са (прид.) крсти (гл.)
 • са (прид.) лизне (гл.)
 • са (прид.) мие (гл.)
 • са (прид.) може (гл.)
 • са (прид.) плаши (гл.)
 • са (прид.) смилува (гл.)