• са (прид.) оние (зам.)
  • са (прид.) таков (зам.)
  • са (прид.) ѝ (зам.)