• са (прид.) ноќ (имн.)
  • са (прид.) пуле (имн.)
  • са (прид.) зима (имн.)
  • са (прид.) мајка (имн.)