• чучнат (прид.) дете (имн.)
  • чучнат (прид.) положба (имн.)