• еден (прид.) земе (гл.)
  • додатен (прид.) земе (гл.)
  • ист (прид.) земе (гл.)
  • малечок (прид.) земе (гл.)
  • преден (прид.) земе (гл.)
  • сам (прид.) земе (гл.)
  • свој (прид.) земе (гл.)