• голем (прид.) стане (гл.)
 • нивен (прид.) стане (гл.)
 • прв (прид.) стане (гл.)
 • сам (прид.) стане (гл.)
 • актуелен (прид.) стане (гл.)
 • бугарски (прид.) стане (гл.)
 • див (прид.) стане (гл.)
 • домашен (прид.) стане (гл.)
 • друг (прид.) стане (гл.)
 • заинтересиран (прид.) стане (гл.)
 • интензивен (прид.) стане (гл.)
 • историски (прид.) стане (гл.)
 • класен (прид.) стане (гл.)
 • мал (прид.) стане (гл.)
 • мек (прид.) стане (гл.)
 • мил (прид.) стане (гл.)
 • мој (прид.) стане (гл.)
 • наш (прид.) стане (гл.)
 • петгодишен (прид.) стане (гл.)
 • пишман (прид.) стане (гл.)
 • последен (прид.) стане (гл.)
 • поулавен (прид.) стане (гл.)
 • прашен (прид.) стане (гл.)
 • уплашен (прид.) стане (гл.)