• друг (прид.) ја (зам.)
 • сам (прид.) ја (зам.)
 • десен (прид.) ја (зам.)
 • нивен (прид.) ја (зам.)
 • ист (прид.) ја (зам.)
 • бугарски (прид.) ја (зам.)
 • еден (прид.) ја (зам.)
 • колку (прид.) ја (зам.)
 • лев (прид.) ја (зам.)
 • најубав (прид.) ја (зам.)
 • негов (прид.) ја (зам.)
 • свој (прид.) ја (зам.)
 • цел (прид.) ја (зам.)
 • чесен (прид.) ја (зам.)
 • бел (прид.) ја (зам.)
 • ваш (прид.) ја (зам.)
 • велик (прид.) ја (зам.)
 • вчудовиден (прид.) ја (зам.)
 • гол (прид.) ја (зам.)
 • голем (прид.) ја (зам.)
 • жеден (прид.) ја (зам.)
 • жежок (прид.) ја (зам.)
 • заведен (прид.) ја (зам.)
 • константен (прид.) ја (зам.)
 • механички (прид.) ја (зам.)
 • мој (прид.) ја (зам.)
 • невидлив (прид.) ја (зам.)
 • незадржлив (прид.) ја (зам.)
 • нејзин (прид.) ја (зам.)
 • нов (прид.) ја (зам.)
 • останат (прид.) ја (зам.)
 • отворен (прид.) ја (зам.)
 • офицер (прид.) ја (зам.)
 • очаен (прид.) ја (зам.)
 • очајник (прид.) ја (зам.)
 • парадигматски (прид.) ја (зам.)
 • посилен (прид.) ја (зам.)
 • постар (прид.) ја (зам.)
 • прв (прид.) ја (зам.)
 • предизвикувачки (прид.) ја (зам.)
 • престрашен (прид.) ја (зам.)
 • присутен (прид.) ја (зам.)
 • романски (прид.) ја (зам.)
 • сакан (прид.) ја (зам.)
 • светлокос (прид.) ја (зам.)
 • сирота (прид.) ја (зам.)
 • скаменет (прид.) ја (зам.)
 • скап (прид.) ја (зам.)
 • студен (прид.) ја (зам.)
 • темен (прид.) ја (зам.)
 • топол (прид.) ја (зам.)
 • убеден (прид.) ја (зам.)
 • умен (прид.) ја (зам.)
 • упатен (прид.) ја (зам.)
 • фантастичен (прид.) ја (зам.)
 • четврт (прид.) ја (зам.)
 • јадосан (прид.) ја (зам.)