• негов (прид.) глава (имн.)
 • мој (прид.) глава (имн.)
 • наведнат (прид.) глава (имн.)
 • свој (прид.) глава (имн.)
 • нејзин (прид.) глава (имн.)
 • голем (прид.) глава (имн.)
 • цел (прид.) глава (имн.)
 • наш (прид.) глава (имн.)
 • сопствен (прид.) глава (имн.)
 • гол (прид.) глава (имн.)
 • накривен (прид.) глава (имн.)
 • човечки (прид.) глава (имн.)
 • ќелав (прид.) глава (имн.)
 • детски (прид.) глава (имн.)
 • луд (прид.) глава (имн.)
 • нивен (прид.) глава (имн.)
 • ваш (прид.) глава (имн.)
 • мртов (прид.) глава (имн.)
 • отсечен (прид.) глава (имн.)
 • твој (прид.) глава (имн.)
 • бел (прид.) глава (имн.)
 • мртовечки (прид.) глава (имн.)
 • наведен (прид.) глава (имн.)
 • умен (прид.) глава (имн.)
 • друг (прид.) глава (имн.)
 • златен (прид.) глава (имн.)
 • мал (прид.) глава (имн.)
 • огромен (прид.) глава (имн.)
 • рус (прид.) глава (имн.)
 • спуштен (прид.) глава (имн.)
 • убав (прид.) глава (имн.)
 • црвен (прид.) глава (имн.)
 • коњски (прид.) глава (имн.)
 • малечок (прид.) глава (имн.)
 • прв (прид.) глава (имн.)
 • пресечен (прид.) глава (имн.)
 • црн (прид.) глава (имн.)
 • бушав (прид.) глава (имн.)
 • врел (прид.) глава (имн.)
 • дигнат (прид.) глава (имн.)
 • жив (прид.) глава (имн.)
 • ист (прид.) глава (имн.)
 • киклопски (прид.) глава (имн.)
 • кучешки (прид.) глава (имн.)
 • машки (прид.) глава (имн.)
 • млад (прид.) глава (имн.)
 • нов (прид.) глава (имн.)
 • полн (прид.) глава (имн.)
 • последен (прид.) глава (имн.)
 • празен (прид.) глава (имн.)
 • свински (прид.) глава (имн.)
 • составен (прид.) глава (имн.)
 • тркалезен (прид.) глава (имн.)
 • туѓ (прид.) глава (имн.)
 • атомски (прид.) глава (имн.)
 • бабин (прид.) глава (имн.)
 • безживотен (прид.) глава (имн.)
 • биковски (прид.) глава (имн.)
 • бистар (прид.) глава (имн.)
 • блед (прид.) глава (имн.)
 • бодликав (прид.) глава (имн.)
 • бос (прид.) глава (имн.)
 • вистински (прид.) глава (имн.)
 • волчји (прид.) глава (имн.)
 • гаден (прид.) глава (имн.)
 • галички (прид.) глава (имн.)
 • гламносан (прид.) глава (имн.)
 • грд (прид.) глава (имн.)
 • грчки (прид.) глава (имн.)
 • гуштерски (прид.) глава (имн.)
 • дрвен (прид.) глава (имн.)
 • дупнат (прид.) глава (имн.)
 • еден (прид.) глава (имн.)
 • еленски (прид.) глава (имн.)
 • женски (прид.) глава (имн.)
 • жолт (прид.) глава (имн.)
 • забраден (прид.) глава (имн.)
 • загрижен (прид.) глава (имн.)
 • залепен (прид.) глава (имн.)
 • замазнет (прид.) глава (имн.)
 • замечтан (прид.) глава (имн.)
 • зафрлен (прид.) глава (имн.)
 • здрав (прид.) глава (имн.)
 • земјан (прид.) глава (имн.)
 • изветреан (прид.) глава (имн.)
 • искривен (прид.) глава (имн.)
 • испотен (прид.) глава (имн.)
 • итар (прид.) глава (имн.)
 • калеш (прид.) глава (имн.)
 • камен (прид.) глава (имн.)
 • крвав (прид.) глава (имн.)
 • кус (прид.) глава (имн.)
 • кутар (прид.) глава (имн.)
 • ладен (прид.) глава (имн.)
 • летен (прид.) глава (имн.)
 • личен (прид.) глава (имн.)
 • македонски (прид.) глава (имн.)
 • мајмун (прид.) глава (имн.)
 • месинган (прид.) глава (имн.)
 • младински (прид.) глава (имн.)
 • молскавичен (прид.) глава (имн.)
 • набиен (прид.) глава (имн.)
 • навален (прид.) глава (имн.)
 • наивен (прид.) глава (имн.)
 • напернат (прид.) глава (имн.)
 • направен (прид.) глава (имн.)
 • насмеан (прид.) глава (имн.)
 • највисок (прид.) глава (имн.)
 • нежен (прид.) глава (имн.)
 • ниеден (прид.) глава (имн.)
 • обесен (прид.) глава (имн.)
 • оветвен (прид.) глава (имн.)
 • остар (прид.) глава (имн.)
 • отворен (прид.) глава (имн.)
 • паметен (прид.) глава (имн.)
 • партиски (прид.) глава (имн.)
 • поголем (прид.) глава (имн.)
 • подисправен (прид.) глава (имн.)
 • поднаведнат (прид.) глава (имн.)
 • портокалов (прид.) глава (имн.)
 • посебен (прид.) глава (имн.)
 • поставен (прид.) глава (имн.)
 • прек (прид.) глава (имн.)
 • проклет (прид.) глава (имн.)
 • птичји (прид.) глава (имн.)
 • пукнат (прид.) глава (имн.)
 • пуст (прид.) глава (имн.)
 • разбушавен (прид.) глава (имн.)
 • разнишан (прид.) глава (имн.)
 • разнобоен (прид.) глава (имн.)
 • раскрвавен (прид.) глава (имн.)
 • расцепен (прид.) глава (имн.)
 • рибин (прид.) глава (имн.)
 • сам (прид.) глава (имн.)
 • светлокос (прид.) глава (имн.)
 • свртен (прид.) глава (имн.)
 • сејменски (прид.) глава (имн.)
 • сив (прид.) глава (имн.)
 • скршен (прид.) глава (имн.)
 • смешен (прид.) глава (имн.)
 • соголен (прид.) глава (имн.)
 • солунски (прид.) глава (имн.)
 • сонлив (прид.) глава (имн.)
 • спечен (прид.) глава (имн.)
 • сребрен (прид.) глава (имн.)
 • стар (прид.) глава (имн.)
 • стварен (прид.) глава (имн.)
 • страшен (прид.) глава (имн.)
 • стрижен (прид.) глава (имн.)
 • стуткан (прид.) глава (имн.)
 • сурлест (прид.) глава (имн.)
 • татков (прид.) глава (имн.)
 • тврд (прид.) глава (имн.)
 • тврдоглав (прид.) глава (имн.)
 • трештен (прид.) глава (имн.)
 • триаголен (прид.) глава (имн.)
 • чуден (прид.) глава (имн.)
 • шарен (прид.) глава (имн.)
 • шизофрен (прид.) глава (имн.)
 • широк (прид.) глава (имн.)
 • шут (прид.) глава (имн.)