• ист (прид.) занес (имн.)
 • свој (прид.) занес (имн.)
 • љубовен (прид.) занес (имн.)
 • благ (прид.) занес (имн.)
 • голем (прид.) занес (имн.)
 • негов (прид.) занес (имн.)
 • силен (прид.) занес (имн.)
 • верски (прид.) занес (имн.)
 • вештачки (прид.) занес (имн.)
 • мој (прид.) занес (имн.)
 • невиден (прид.) занес (имн.)
 • прв (прид.) занес (имн.)
 • сладникав (прид.) занес (имн.)
 • сладок (прид.) занес (имн.)
 • вистински (прид.) занес (имн.)
 • детски (прид.) занес (имн.)
 • древен (прид.) занес (имн.)
 • еден (прид.) занес (имн.)
 • ерген (прид.) занес (имн.)
 • идеологија (прид.) занес (имн.)
 • ироничен (прид.) занес (имн.)
 • конструкторски (прид.) занес (имн.)
 • контролиран (прид.) занес (имн.)
 • лечебен (прид.) занес (имн.)
 • лирика (прид.) занес (имн.)
 • луд (прид.) занес (имн.)
 • младешки (прид.) занес (имн.)
 • наивен (прид.) занес (имн.)
 • наш (прид.) занес (имн.)
 • најголем (прид.) занес (имн.)
 • недоветен (прид.) занес (имн.)
 • охрабрувачки (прид.) занес (имн.)
 • патриотски (прид.) занес (имн.)
 • поголем (прид.) занес (имн.)
 • преголем (прид.) занес (имн.)
 • пријатен (прид.) занес (имн.)
 • проклет (прид.) занес (имн.)
 • радосен (прид.) занес (имн.)
 • ритмички (прид.) занес (имн.)
 • розов (прид.) занес (имн.)
 • романтичен (прид.) занес (имн.)
 • свадбарски (прид.) занес (имн.)
 • сликарски (прид.) занес (имн.)
 • сопствен (прид.) занес (имн.)
 • среќен (прид.) занес (имн.)
 • татков (прид.) занес (имн.)
 • творечки (прид.) занес (имн.)
 • тежок (прид.) занес (имн.)
 • тивок (прид.) занес (имн.)
 • тогашен (прид.) занес (имн.)
 • умилен (прид.) занес (имн.)
 • утописки (прид.) занес (имн.)
 • утрински (прид.) занес (имн.)
 • целосен (прид.) занес (имн.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи
ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК