• писмен (прид.) налог (имн.)
  • ваков (прид.) налог (имн.)
  • логорски (прид.) налог (имн.)
  • негов (прид.) налог (имн.)
  • никаков (прид.) налог (имн.)
  • партиски (прид.) налог (имн.)
  • патен (прид.) налог (имн.)
  • платен (прид.) налог (имн.)
  • посебен (прид.) налог (имн.)
  • поштенски (прид.) налог (имн.)
  • специјален (прид.) налог (имн.)