• спорен (прид.) одломка (имн.)
  • јазичен (прид.) одломка (имн.)