• македонски (прид.) патријарх (имн.)
  • вселенски (прид.) патријарх (имн.)
  • екумена (прид.) патријарх (имн.)
  • источен (прид.) патријарх (имн.)
  • прв (прид.) патријарх (имн.)
  • српски (прид.) патријарх (имн.)
  • трнов (прид.) патријарх (имн.)