• најголем (прид.) подем (имн.)
  • културен (прид.) подем (имн.)
  • свој (прид.) подем (имн.)
  • голем (прид.) подем (имн.)
  • извесен (прид.) подем (имн.)
  • неоспорен (прид.) подем (имн.)
  • несмален (прид.) подем (имн.)
  • нејзин (прид.) подем (имн.)
  • радосен (прид.) подем (имн.)
  • шумен (прид.) подем (имн.)